รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต   ตำบลบึงทับแรต  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ 06-4391-6939 เบอร์แฟกส์ -
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :