แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

เห็ดนางฟ้า

นาบัว

กบ-ปลา

ถั่วงอก

ผักกางมุ้ง

ผักลอยฟ้า

ไผ่กิมซุง

มะนาววงบ่อ

แพะเบงกอล

สหกรณ์โรงเรียน

ผักไฮโดรโปรนิกส์

ผักอิฐบล็อก

ห้องเรียน USO