กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมินตรา นาคทอง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสุนิสา ทองโตนด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0836268435
อีเมล์ : sunisa.ning@hotmail.com

นางสาวสุภาพร เยาวะพินท์
ครูอัตราจ้าง

นายธเนศร์ ช้างลอย
ครู
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : thanedssbschool@gmail.com

นางสาวจิราพร เรือนอินทร์
ครูผู้ช่วยสอน

นางศิริพร ขอนทอง
ครูผู้ช่วยสอน