ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต   ตำบลบึงทับแรต  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ 06-4391-6939 เบอร์โทรสาร -
Email : -
Facebook : https://th-th.facebook.com/banbuengtabreat/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน