ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 3 บ้านบึงทับแรต   ตำบลบึงทับแรต  อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์โทรศัพท์ 089-644-9743
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

https://goo.gl/maps/SAisjLx46LK5FfyY8