ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
           โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2515 โดยนายบุญโชติ  จันทรสุพัฒน์ ศึกษาธิการอำเภอพรานกระต่าย (เดิมขึ้นกับอำเภอพรานกระต่าย) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน และมีนายปัญญา  มาศธนานันท์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก ขณะนั้นอาศัยอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง(หลังคามุงแฝก) ในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยในบึงทับแรตได้กันที่ไว้ให้สร้างโรงเรียน โดยมีนายบุญมา พัดพ่วง เป็นตัวแทนมอบ และต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน และได้ปรับปรุงพัฒนามากระทั่งทุกวันนี้ราว 1 หลัง(หลังคามุงแฝก) ในพื้นที่ซึ่งชาวบ้านกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยในบึงทับแรตได้กันที่ไว้ให้สร้างโรงเรียน โดยมีนายบุญมา พัดพ่วง เป็นตัวแทนมอ