กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเกศรินทร์ เชื่อมดัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2