กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวเกศรินทร์ เชื่อมดัด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวอำภวรรณ สันป่าเงิน
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0892697557
อีเมล์ : Amphawan2563@gmail.com