คณะผู้บริหาร

นายชโนภาส แก้วจีน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-644-9743
อีเมล์ : numtham010309@windowslive.com