กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาววริศรา เมืองจันทร์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
อีเมล์ : warisaram61@nu.ac.th

นางสาวโสรญา ตั่นแก้ว
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : +660962849986
อีเมล์ : sorayatankaew@gmail.com