วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต  โรงเรียนมาตรฐานการศึกษาชาติ