ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ มอบหมาย นายพรชัย รอดเทศ ปลัดอำเภอ ปลัดอำเภอลานกระบือ กล่าวเปิดงาน จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันวันกองทัพไทย
วันที่ 18 มกราคม 2564 นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย นายอำเภอลานกระบือ มอบหมาย นายพรชัย รอดเทศ ปลัดอำเภอเภอลานกระบือ กล่าวเปิดงาน จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันวันกองทัพไทย เพราะเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำยุทธหัตถีกับพม่าข้าศึก โดยเอาชนะพระมหาอุปราชา ซึ่งตรงกับแรม 2 ค่ำเดือนยี่ ปีมะโรง หรือ วันที่ 18 มกราคม 2135 ณ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายมานิตย์ อยู่ครอบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต และ นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน/สถานศึกษาในครั้งนี้ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานทั้งหมดได้แยกย้ายกันเก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนน ในบริเวณโรงเรียนฯ เพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2564,13:59   อ่าน 24 ครั้ง