ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2564 นายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรตพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเสริมความรู้ด้านช่างเชื่อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 23 มกราคม 2564  นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรตพร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการอบรมเสริมความรู้ด้านช่างเชื่อมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างทัศนคติให้กับเยาวชนต่อการเข้าสู่อาชีพด้านช่างฝีมือซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานให้ได้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่อไป
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,13:04   อ่าน 22 ครั้ง