ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2564 ฝ่ายทันตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ออกให้บริการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน
วันที่ 25 มกราคม 2564 ฝ่ายทันตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  ออกให้บริการตรวจฟันและเคลือบฟลูออไรด์นักเรียน โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ตั้งแต่ระดับชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2564,13:17   อ่าน 25 ครั้ง