ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 มกราคม 2564 นายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยคณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันเก็บแตงโม
วันที่ 25 มกราคม 2564 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยคณครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันเก็บแตงโม ณ ไร่แตงโมโรงเรียนบ้านบึงทับแรต เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านกระบวนการคิด กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม การมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้อาชีพการปลูกแตงโม และเพื่อศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาชีพปลูกแตงโม
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2564,13:38   อ่าน 25 ครั้ง