ภาพกิจกรรม
วันที่ 28 มกราคม 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 28 มกราคม 2564 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา  การสร้างความเข้าใจการดำเนินการทดสอบ ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET และการออกระเบียนแสดงผลการเรียน ในสถานการณ์ Covid 19 ณ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2564,09:18   อ่าน 25 ครั้ง