ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 มกราคม 2564 คุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และบริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด โครงการเอส 1
วันที่ 29 มกราคม 2564 คุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร และบริษัท ปตท.สผ.สยามจำกัด โครงการเอส 1 นำโดย ผศ.ชัชชัย พวกดี (รองอธิการบดีฯ) คุณแววเดือน ปิงเมือง(ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ฯ) ผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ และคณะฯ ร่วมกันจัด"โครงการวิศวกรสังคม"ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต โดยมีกิจกรรมถอดบทเรียนนาฬิกาชีวิต กิจกรรมพัฒนากระบวนการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งให้เกียรติชมศูนย์การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและมินิฟาร์มโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2564,10:24   อ่าน 18 ครั้ง