ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยนักเรียน นำผลผลิต
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยนักเรียน นำผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ...เข้าร่วมออกร้าน ในกิจกรรมการประกวดศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ(เศรษฐกิจพอเพียง)ของอบต.บึงทับแรต ระดับจังหวัดกำแพงเพชร ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อบต.บึงทับแรต
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,13:31   อ่าน 12 ครั้ง