ภาพกิจกรรม
วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 กิจกรรมการตรวนและการดูรักษาสุขภาพปากและฟัน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
แผนกทัณตแทย์ รพสต.หนองหลวง ได้ให้การบริหารตรวจ และให้ความความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพปากและฟัน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต "ยิ้มสวย ฟันใส"
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,16:29   อ่าน 15 ครั้ง