ภาพกิจกรรม
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (NT) ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (NT) ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,16:38   อ่าน 11 ครั้ง