ภาพกิจกรรม
วันที่ 24 มีนาคม 2564 คณะอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา วิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้
คณะอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา วิศวกรสังคมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ลงพื้นที่รอบที่สอง ได้แก่ การทำแผนที่เก็บข้อมูล GPS Map รายงานผลวิเคราะห์ดิน ทำน้ำหมักกำจัดวัชพืช และน้ำหมักกำจัดศัตรูพืช ให้ความรู้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต 
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,16:52   อ่าน 14 ครั้ง