ภาพกิจกรรม
วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนจั่น
วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับทับแรต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโนนจั่น นำโดย ผอ.จิตรา พันพิพัฒน์ พร้อมคณะครู นักเรียน ให้เกียรติมาเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและชุมชนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต (คณะแรกที่เข้ามาศึกษาดูงาน)....ท่านจะเป็นกำลังใจก้าวแรกให้พวกเราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม...ตามวิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านบึงทับแรตโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาชาติ ...วิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะท้องถิ่น ทักษะศตวรรษที่ 21
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,16:36   อ่าน 17 ครั้ง