ภาพกิจกรรม
วันที่ 5 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดกิจกรรม OPEN HOUSE "เปิดโลกวิชาการ"

เมื่อวันที่ 5 เมษายน โรงเรียนบึงทับแรต นำโดย นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ OPEN HOUSE "เปิดโลกวิชาการ"  เพื่อนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา กิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเด็กพิเศษเรียนร่วม  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่าน ดร. สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชรเขต 1  เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนและให้แนวทางในการสนับสนุนด้านวิชาการแก่โรงเรียนอีกด้วย

ภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงานด้านการจัดการศึกษาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน ผลงานนักเรียน ผลงานที่นำชื่อเสียงและรางวัลชนะเลิศระดับต่างๆ ที่เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนและชุมชนมานำเสนอให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูล และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,20:24   อ่าน 7 ครั้ง