ภาพกิจกรรม
วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 6 เมษายน 2564 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเรียนดี พิธีมอบประกาศนียบัตร และการแสดงความยินดีในการจบการศึกษาของนักเรียนรุ่นพี่ จากรุ่นน้องชั้นต่างๆ
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,20:40   อ่าน 14 ครั้ง