ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมการประชุม กิจกรรมการถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2564
นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต เข้าร่วมการประชุม กิจกรรมการถอดบทเรียนรูปแบบการพัฒนาของบริษัทภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2564  การประชุมสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์  ระบบ Microsoft team โครงการ STEEM 4.0 โดย กลุ่ม ปตท.
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 2564,21:18   อ่าน 66 ครั้ง