ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 08.00 น. นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต  ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  มีการถือป้ายรณรงค์ และมอบคู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต. และคู่มือแนะนำผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต และนายก ให้ความรู้ให้กับประชาชน หมู่บ้าน ในพื้นที่เขตตำบลบึงทับแรต เพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ได้มากที่สุดสำหรับการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการกระตุ้นเตือน และ สร้างความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตนในระบอบประชาธิปไตย อีกทั้งยังเชิญชวนให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2564,11:37   อ่าน 45 ครั้ง