ภาพกิจกรรม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มอบเกียรติบัตรนักเรียนทำความดี
นายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนที่มีความประพฤติดีเก็บเงินได้แล้วส่งคืน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อน พี่ น้อง ให้ปฏิบัติตาม ขอให้นักเรียนรักษาความดีนี้ไว้
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2564,21:59   อ่าน 41 ครั้ง