ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 2565 และกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565
วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ 2565 และกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565 ให้แก่คณะครูและนักเรียน ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรมกิจกรรมในวันสำคัญของชาวต่างชาติที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้เตรียมการแสดงให้นักเรียนได้ออกมาร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาสกันอย่างคึกคัก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ… ...โดยได้รับเกียรติจาก นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสมาสต์นั้นเป็นเทศกาลวันสำคัญในศาสนาคริสต์ โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู ทางโรงเรียนจึงได้เปิดโอกาสให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเพิ่มทักษะการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อการเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติ
โพสเมื่อ : 30 ธ.ค. 2564,16:16   อ่าน 24 ครั้ง