ภาพกิจกรรม
วันที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร
นายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 , ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2565,19:57   อ่าน 26 ครั้ง