ภาพกิจกรรม
วันที่ 19-23 มีนาคม 2565 โครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านบึงทับแรต นำตัวแทนครูและนักเรียน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสะเต็มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2565 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์
โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2565,14:18   อ่าน 29 ครั้ง