ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 เมษายน 2565 นำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระการเรียนรู้วิถีชีวิตในครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทผู้บริหาร ครูผู้สอน และผลงานนักเรียนดีเด่นการจัดทำโครงงาน ระัดบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขอแสดงความยินดีกับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2565,17:06   อ่าน 257 ครั้ง