ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศึกษาดูงาน วิทยาลัยเทคนิค IRPC
นายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมศึกษาดูงงาน ด้านการบริหาร วิทยาลัยเทคนิค IRPC) สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนที่บริหารจัดการดีเด่น ผลิตกำลังคนได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2565,11:49   อ่าน 10 ครั้ง