ภาพกิจกรรม
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการพบปะพูดคุยของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2565,23:18   อ่าน 20 ครั้ง