ภาพกิจกรรม
การติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับการติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID-19) โดยนางสาววิรัลพัชร สุรเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต 1
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 2565,23:06   อ่าน 20 ครั้ง