ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต นำโดยนายชโนภาส แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักความปรารถนาดีและให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,15:56   อ่าน 15 ครั้ง