ภาพกิจกรรม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565)
วันที่ 14 มิถุนายน โรงเรียนบ้านบึงทับแรตได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้สังคมและชุมชน โรงเรียนได้นำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเด็กให้มีความเป็นประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,16:04   อ่าน 12 ครั้ง