ภาพกิจกรรม
ประกาศผลการเลือกตั้งสภานักเรียน 2565
 ตามที่โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน "การเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2565" ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) บัดนี้ การเลือกตั้งได้สิ้นสุดลงแล้ว ยินดีกับคณะกรรมการสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,08:49   อ่าน 14 ครั้ง