ภาพกิจกรรม
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 กิจกรรมทัศนศึกษากลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านบึงทับแรต  เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,09:32   อ่าน 33 ครั้ง