ภาพกิจกรรม
มื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต นำตัวแทนนักเรียน เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ณ โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และทักษะทางวิชาชีพ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านตนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ในระดับเครือข่าย เป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,08:49   อ่าน 25 ครั้ง