ภาพกิจกรรม
วันที่ 9 กันยายน 2565 กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
โรงเรียนบ้านบึงทับแรต นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางในตำบลบึงทับแรต ร่วมกันรณรงค์ขับขี่อย่างปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,20:47   อ่าน 27 ครั้ง