ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 กันยายน 2565 การอบรมโครงการค่ายทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงทับแรต เข้าร่วมโครงการค่ายทักษะชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.ประจักษ์ ศรสาลี รองผู้อำนวยการ สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการอบรมดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบ 4 ด้าน ของทักษะชีวิต โดยมี ดร.สถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะวิทยากร พร้อมด้วยโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 48 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ หอประชุมซุ้มจันผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ????????
.
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2565,08:53   อ่าน 23 ครั้ง