ภาพกิจกรรม
วันที่ 13-14 กันยายน 2565 กิจกรรมท้าประลองการอ่านการเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคิดเลขเร็ว ระดับกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ได้ดำเนินการกิจกรรมท้าประลองการอ่านการเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคิดเลขเร็ว ระดับกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,09:22   อ่าน 23 ครั้ง