ภาพกิจกรรม
วันที่ 16 กันยายน 2565 การจำหน่ายผลผลิตในโครงการของโรงเรียนและชุมชน
วันที่ 16 กันยายน 2565 โรงเรียนบ้านบึงทับแรต นำผลผลิตในโครงการของโรงเรียนและชุมชน ออกจำหน่ายในงานของ ปตท.สผ. ขอบคุณทุกท่านที่ให้การอุดหนุนซื้อผลผลิตดังกล่าว 
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 2565,18:56   อ่าน 31 ครั้ง