ภาพกิจกรรม
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต และคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานด้านการศึกษา ตลอดจนความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนและการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาการเรียนการสอนในด้านอื่นๆ ฯลฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงทับแรต
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2565,16:01   อ่าน 29 ครั้ง