ภาพกิจกรรม
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมทำบุญตักบาตร และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียนต่อไป ทั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะ
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,13:36   อ่าน 45 ครั้ง