ภาพกิจกรรม
วันนที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดบึงทับแรต ม.3
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 "ซุ้มกิจกรรมมัจฉาพาโชค"  ณ วัดบึงทับแรต ม.3 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่น
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2565,09:46   อ่าน 23 ครั้ง