ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการดการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2565 เกี่ยวกับการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โดยมีนางสาววิรัลพัชร  สุรเดช  ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สพป.กำแพงเพชร เขต 1 เข้าดำเนินการนิเทศ และติดตาม ดังกล่าว
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 2565,09:04   อ่าน 31 ครั้ง