ภาพกิจกรรม
วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ
วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ "บึงทับแรตเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบ้านบึงทับแรต โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทับแรต  โรงไฟฟ้าลานกระบือ  โรงงานน้ำตาลนครเพชร  และร้านสื่ออักษร 
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 2565,15:44   อ่าน 7 ครั้ง