ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก และกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2565 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรง

โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2565,20:46   อ่าน 55 ครั้ง