ภาพกิจกรรม
วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 จัดกิจกรรมเข้าค่ายให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 – 3

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 กองลูกเสือโรงเรียนบ้านบึงทับแรต จัดกิจกรรมเข้าค่ายให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 – 3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านบทับแรต

โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565,17:56   อ่าน 87 ครั้ง