ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอน STEM กิจกรรม Coding ด้วยหุ่นยนต์เครื่องยนต์อัจฉริยะ (Gigo Robotics) ให้แก่ครูแกนนำในเขตอำเภอลานกระบือ
วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ประธานกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอน STEM กิจกรรม Coding ด้วยหุ่นยนต์เครื่องยนต์อัจฉริยะ (Gigo Robotics) ให้แก่ครูแกนนำในเขตอำเภอลานกระบือ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบึงท้บแรต โดยมีนายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์  ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรให้ความรู้
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2565,19:18   อ่าน 38 ครั้ง