ภาพกิจกรรม
วันที่ 10 มกราคม 2566 การอบรมการคัดลายมือภาษาไทย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายชโนภาส  แก้วจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับแรต ประธานกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ เป็นประธานการอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามโครงการเขียนได้ลายมือสวย ปีงบประมาณ 2566 สถานที่อบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลานกระบือ โดยมีตัวแทนครูในกลุ่มโรงเรียนลานกระบือ เข้ารับการอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถเขียนคัดลายมือภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง  และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีในการคัดลายมือตามแบบอักษรไทยแบบกระทรวงศึกษาธิการ 
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2566,18:44   อ่าน 48 ครั้ง